Thiết kế căn hộ Bright City

THIẾT KẾ CĂN HỘ BRIGHT CITY TÒA A1.1 | Tầng số 07 ÷ 19

 

– Tầng từ 7-19 toàn A1.1 mỗi sàn được thiết kế 16 căn hộ, các căn hộ được thiết kế 1-2PN với bố trí hợp lý:

  • Căn 1 phòng ngủ gồm các căn 44.4m2 – 49.2m2 – 50m2
  • Căn 2 phòng ngủ gồm các căn: 56.1m2 – 56.8m2 – 57.8m2 – 61.1m2 – 65m2 – 67.4m2

– Cụ thể diện tích các căn hộ theo tim tường như sau:

Diện tích : 44,4m2 có 2 căn (hướng ban công Tây Bắc, hướng cửa Đông Nam)
Diện tích : 49,2m2 có 3 căn
Diện tích: 50,0m2 có 3 căn
Diện tích : 56,1m2 có 2 căn (hướng ban công Đông Nam, hướng cửa Tây Bắc)
Diện tích: 56,8m2 có 1 căn (hướng ban công Tây Bắc, hướng cửa Đông Nam)
Diện tích: 57,8m2 có 1 căn (hướng ban công Tây Bắc, hướng cửa Đông Nam)
Diện tích: 61,1m2 có 1 căn (căn góc, hướng ban công Đông Nam, hướng cửa Tây Bắc)
Diện tích: 65m2 có 2 căn  (căn góc, hướng ban công Tây Bắc, hướng cửa Đông Nam)
Diện tích: 67,4m2 có 1 căn (căn góc, hướng ban công Đông Nam, hướng cửa Tây Bắc)

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

mat-bang-bright-city-t7-19-toa-a1

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-1

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-2

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-3

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-4

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-5

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-6

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-7

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

 

thiet-ke-bright-city-a11-8

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-9

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-10

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-11

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-12

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-13

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-15

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-a11-16

 

THIẾT KẾ CĂN HỘ BRIGHT CITY TÒA A.11 | Tầng số 20 ÷ 35

 

– Tầng từ 20-35 toàn A1.1 mỗi sàn được thiết kế 12 căn hộ, các căn hộ được thiết kế 2PN với bố trí hợp lý: Có 3 loại diện tích 63.1m2 – 69m2 – 70m2

– Cụ thể diện tích các căn hộ theo tim tường như sau:

Diện tích : 63.1m2 có 1 căn (căn góc, hướng ban công Tây Bắc, hướng cửa Đông Nam)
Diện tích : 69 m2 có 4 căn
Diện tích: 70m2 có 7 căn (trong đó có 1 căn góc hướng bc Tây Bắc, 2 căn góc hướng bc Đông Nam)

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

 

mat-bang-bright-city-t20-35-a1-1

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-1

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-2

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

 

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-3

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-4

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-5

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-6

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-7

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-8

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-9

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-10

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-11

 

Hotline: 0977.239.888 – 0938.230.989

thiet-ke-bright-city-t20-35-a11-12

 

 

Facebook Comments